Sunday, September 14, 2008

Падышанын "гүлдестеси"

Бул тоголок жашыл "топту" жаңы жылдын алдында кесип алып, үйдө илип койсоңуз, үйүңүздө сөзсүз той болот, болгондо да үйлөнүү тою болот. Бул салтты түбү гаскон падыша Генри 4чүнүн ысмы менен байланыштырышат. Бул шарлар кеч күздө да жашыл бойдон турган бийик дарактарда өсөт экен.

No comments: