Sunday, September 14, 2008

Базарда ким бай ким кедей

Базар кайда да болсо базар, бирок Дакстын базарында бир да тачка тарткан өспүрүмдү, челкилдеген чакага суу куйуп алып сатып жүргөн жаш баланы көрбөйсүз, кайырчылар да жок. Кедейлер жок да! Киши башына кирешеси жылыга 30 миң долларды түзгөн дүйнөдөгү алтынчы эң бай өлкөдө бай менен кедейдин айырмасы дароо көзгө чагылбаган, көмүскө көрүнүш, бирок анын көмүскөлүгүнөн албетте бул айырмачылык жок болуп калбайт...

Дакстын базары:

No comments: