Sunday, September 14, 2008

Гүлдөр көргөзмөсү

Франциянын бүгүн да урааны "Liberté, égalité, fraternité" же "Эркиндик, теңдик, боордоштук", бирок байлар менен кедейлер түшүнүгү сакталып кала берген. Бир байды алалы, анын он чакты байыркы чеби, ак сарайы бар, бирок аларды кармап турганга көп акча керек. Же өкмөт жарытып жардам бербейт, ошондо ал бай акча топтош үчүн эмне кылат? Бир бай ушуга башы катып отуруп, акыры гүл көргөзмөсүн өткөрүүнү чечиптир. Жылыга жайында бир нече күнгө ал өз чебинин эшигин жана дарбазаларын гүл өстүрүүчүлөргө жана гүл алуучуларга ачат. Ошондой көргөзмөдө биз да болдук эле, анда чогуу көрөлү:

No comments: