Sunday, September 14, 2008

Көргөн көзүмө ишенбей...

Дакс тууралуу айтып бердим, отурукташкан элдерден бир шаар экинчисинен канчалык айырмаланышы мүмкүн экендигине андан болгону 20 чакырым түштүктөгү шаарга барганда ынамдым. Сал дө Беарн (Беарн дубанындагы туз кени), аты айтып тургандай, туз чыккан жерден өсүп-өнгөн. Шаарга кирип барганда Кочкордон кийин дароо Хивага келгендей эле болдум. Орто кылымдарда курулган кооз үйлөр же таштан салынган, же терезе, эшиктери бүт баск үлгүсүндө кызыл, жашыл, кочкул кызыл (бордо) түскө бойолгон. Жайында саякатчылардан тышкары, түбү ушул жактык тургундар агылып келишет. Бирок кышында мен бул жакка келбейт элем - эл азайып, дүкөндөрдүн көбү жабылып, жаан көп жаайт дешти. Мен шаардын 5-6 жол тогошкон көчөлөрүн видеого түшүрүп жатканда баласы менен өтүп бараткан бирөө жолтоо болбоюн деп жатып, тескерисинче мени буйдалтып койду. Ошого карабастан, бул тасмадан шаардын архитектуралык ар кылдуулугу жана көңүл көтөргөн кызыл-тазыл көркөмдүгүн көрө алабыз.

No comments: