Sunday, August 24, 2008

Белестеги беш ыргай

Видео: Ландес (Landes) ооданындагы койчунун бийи


Дакстан түндүктөгү аймактарда мурда эл малчылык менен алектенген экен. Бирок, саздак жерлер кургатылгандан кийин койдун ордуна Латын Америкасынан басктар алып келген жүгөрү өстүрүлүп, ал эми кийинки кездери каз-өрдөк бакканга өтүшкөн. Эзелтен берки малчылык турмуштан болгону ыргай бийи сакталып калыптыр (жогорудагы видеодо).

Ыргай "минген" жигиттер кыздар менен кантип сүйлөшөт билбейм, бирок алар да кээде чогуу бийлешет экен, бир гана жери жигиттер ар дайым өйдөдөн төмөн карашат (бирок турмушта такыр андай эмес, бул жөнүндө өзүнчө сөз кылуу мүмкүн).

No comments: