Wednesday, August 13, 2008

Баск жергесиндеги каникул

Айтылуу баск сеператисттери тууралуу укпаган киши жок болсо керек. Баск тилинин дүйнөдөгү бир дагы башка тил менен "туушкандыгы" жок. 3+4=1 деген баск формуласы кеңири белгилүү, бул Франциядагы 3 баск ооданы менен, Испаниядагы 4 баск ооданы бир мамлекет болууга болгон умтулуусун билдирет. Испан бакстары франциялык улутташтарына караганда кыйла радикал сеператисттер деп саналат. Мына ушул жайда мен мына ушул чек аранын эки тарабында жайгашкан баск жерлеринде болдум. Арада Пиреней тоосун "багынтып", француз клан системасы менен таанышып, католиктер эки кадам алга, бир кадам артка басып жүрүп барып сыйынган Лурдда болдум. Ушул жана башкалардын баарын анда төкпөй-чачпай бир четинен баяндасам.

No comments: