Monday, August 18, 2008

Конкурска катышасызбы?


Дакста архитектура жок болгону менен, конкурс бар! Конкурс (французча conkours, конкур деп окулат)испандардын корридасынан калган, тагыраак айтканда, анда букалардын ордуна уй-сыйыр менен оюн курушат (уй кармаш). Бирок кадимки эле короодо жуушап турган, силкий баскан уй эмес, корридага катышкан букалардын тукумунан чыккан сүзөнөөк, булчуңдары таштай келген уйлар. Франциянын ушул тарабына гана мүнөздүү бул таймаштын Испаниядагы корридадан айырмасы ушунда. Коркурстан сүрөттөрдү көчөлөрдөн, терезелерден, дүкөндөрдөн, үйлөрдөн, айтор бардык жерден көрөсүз. Дакстын аянттарынын биринде алтургай конкурска арналган айкелди көрдүм (биринчи сүрөт).

"Коррида" болгону "чуркоо" дегенди билдирет, ал буканы курмандыкка чалуу салтынан калган, ал эми Испанияга бул оюнду кандуу жана Атилла хан канкордуктун туу чокусу санаган гладиатор кармаштарына убактылуу тыю салынган мезгилде император Кладиус тарабынан киргизилген деп саналат.


Бир үйдөн мага Элодие тууралуу сыймыктанып айтып беришти, көрсө жалаң жигиттер катышкан бул кармашта тореро кыз да бар экен. (сүрөттө).

Жолдуу болуп, жайкы фестивалдарда коркурс ойну да бар экен, ошондон бир көрүнүштү тартып алдым (видео).Сөздүк:
Conkurs de vaches Landaises - Ландез (оодандын аты) уйлары менен мелдеш, конкур
Le teneur de corders - уйду аркан менен кармап турган киши
Le sauteur - уй келатканда анын үстүнөн секирип түшкөн тореро (видеодо)
L'ecarteur - уй келатканда ордунан кыймылдабай туруп, аны капталынан өткөрүп жиберген тореро

No comments: