Wednesday, June 30, 2010

Нан тууралуу мыйзам

Батышта баары мыйзам менен аныкталат. Мисалы коңшуңуздун короосундагы алма бактын бутагы сиздин короого чейин созулуп өссө, ал бутактагы алма сизге тийешелүү болот. Бул мыйзамда жазылгандыктан, эч кандай талаш чыгышы мвмкүн эмес. Ал эми сүрөттөгү нан тууралуу мыйзамда (Франция) "салттуу француз нанында" канча ун, канча соя, канча башка дан болушу керектиги жазылган. Бул мыйзамды дүкөндөн алган ар бир наныңыздын кагаз баштыгынан окуй аласыз.

No comments: