Wednesday, June 30, 2010

Бактысы тайкы балык

Адатта чиркөөнүн кылда учунда короз болот, ал эми Груа (Ile de Groix)аралындагы башкы чиркөөнүн чатырындагы шиште балыкты көрөсүз. Бул туна деген балык, Франциянын Атлантика тарабында жайгашкан Груа аралы кезегинде Европаны ушул балык менен камсыздап турган. Эти бир аз кургак, кызгылт-күрөң түстөгү келген бул балыктын узундугу бир метрден ашышы мүмкүн. 1940-жылдары мухиттерден жылыга 300 тонна туна кармалса, акыркы жылдары жылыга 4 миллион (!) тоннадан кармалат. Мындан ылдамдык менен жүрүп отурушса, туна ушул чиркөөнүн чокусунда эле "эстелик" болуп калат го!

No comments: