Wednesday, June 30, 2010

Сейрек сүйрү жээк

Жээктин баары сүйрү келсе керек, бирок бул жээктин өзгөчөлүгү ал ичти көздөй эмес, сыртты (мухитти) көздөй созулуп жатканында. Айрым саякат китептерине ишенсек, мындай жээк (французча comvex) Франциянын Груа (Ile de Groix) аралында гана бар имиш. Ал гана эмес, бул жээк бир нече жылда бир нече метрге капталдап жылып кеткен экен. Болжолу, бул жээктин эки тарабында эки бөлөк суу агымы жээкти улам "учтап" жана жылдырып турат окшобойбу.

No comments: