Saturday, January 2, 2010

БаатырДын бош калган үстөлү


КүзДө Советтер Союзунун баатыры Дайыр АсановДу виДеого тарталы Деп барсак, секретары аны бүгүн Доктурга алып кетти ДеДи. Бир күнДөн кийин кайтыш болДу Деген суук кабар келДи. Бир канча жыл илгери жолукканДа "кызым, Жусубжан менен бирге согушка катышкам, филармониянын артынДагы мектепте кабинетиме келип кет" ДегенДе кол бошобой барбай калгам. Эми барсам, өзү кетип, орДу бош...

No comments: