Thursday, April 16, 2009

Сырдуу чеп


Австрия менен Чехиянын ортосундагы токой тилкесинде баратып, жолдон адашып калдык. Картада коргоого алынган парктын чегин сейил жолу деп алыппыз. Бир аяк жолду улам жоготуп, кайра таап, кырдан кырга өтүп келатсак, токойдун арасынан батып бараткан күнгө чагылышып, таштан салынган чептин сөлөкөтү көзгө урунду. Картадан карасак, Кайа чалдыбары (Ruine Kaia) экен. Европада ар дөбөнүн башында эле заңкайган чептерди кура беришкен, бирок согуш техникасы өнүккөндөн кийин, чепте баш калкалоо мүмкүн болбой калган, ошондон кийин европалыктар тоо чокусуна чеп салганды токтотушкан. Бул чепти айланып карап, киришин зорго тапсак, эки катар дарбазасы кулпуда экен. Көп чептен айырмаланган түнт токойдогу сырдуу Кайанын элесин дале унута албайм.

No comments: