Friday, June 19, 2009

Кытайдагы "түрк мигранттары" жана башкалар


Ма Тиаң жакында Прагадагы жазуучулар фестивалына катышты (www.wpf.cz). Кытайлык диссидент жазуучу. Анын "Кызыл чаң" деген китебин окудум. Чыгыш Түркстанды такыр билбейт окшойт. "Кытайдын эң батыш кыйырында (Шинжаңда)саясий айыпкерлер жана түрк мигранттары (!) жашайт" деп жазыптыр. Анын күндөлүгүндө тартылган картада Тенгири деген тоо кыркасы бар экен, ал эми Ордос чөлү болжолу түрк-монголдордун "ордо" деген сөзүнөн бейм. Мени анын улуттук азчылыктарга кызыкканы кызыктырды. Атайын бүт Кытайды түрө кыдырып, улуттук азчылыктардын өкүлдөрү менен таанышат. Гон-Конгго жакын жердеги Ли деген элде кыздарын хан кытайлар көз артпасын деп беттерин татуировка менен боеп койчу экен. Ли элинин өкүлдөрүн хан кытайлар зоо-парктакыдай темир торго салып алып, бир ирет 3 ай элди кыдырткан күндөр өткөн экен. Дагы бир элде кыз боюна бүтмөйүнчө күйөө албайт экен, согончогу канабаган кыздарды ата-энеси кепеге камап салышат экен. "Кытайда ар кыл элдер жашайт, муну билбеген адам Кытайды билбейт" деп жазат Ма Тиаң.

No comments: